+ 420 596 440 250 Kontakt

Dětské centrum
PLUTO

Je krizové zařízení, které pomáhá
dětem a jejich rodinám, které se ocitly
v nesnázích a potřebují znovu nalézt
správný životní směr.

Hledám pomoc

Aktuality

O nás

Dětské centrum Pluto poskytuje bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem, které se ocitly v krizi a ohrožení a nemohou z různých důvodů setrvat ve své rodině a zároveň poskytuje odbornou pomoc rodinám těchto dětí, a to s ohledem na nejlepší zájem dítěte.

Více o Plutu

PLUTO pro děti

„Necítím se dobře a potřebuji pomoct. Chci se dozvědět
základní informace kde a na koho se mohu obrátit“.

Hledám pomoc

Služby centra

 1. Podpora a péče o dítě

  Zajišťujeme základní potřeby – např. poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe, pomoc začlenit se do společnosti, zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností, pomoc při uplatňování práv, a další.

 2. Zajištění zdravotních služeb

  Zdravotní péče umístěným dětem je poskytována jejich registrujícími lékaři.
  Odborná vyšetření zajišťují specializované ambulance, dle nutnosti nemocnice.

 3. Psychologická péče

  Umístěným dětem zajišťujeme poradenství a psychologicko-terapeutickou péči.

 4. Sociálně terapeutická podpora

  Poskytujeme krizovou intervenci a spolupracujeme s pracovníky jiných odborných
  zařízení. Služba se týká umístěných dětí i spolupracujících rodin.

 5. Odborné poradenství

  Poradenství rodičům a jiným osobám, které jsou odpovědné za výchovu a péči o dítě Pomáháme při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajišťujeme terapii, nebo spektrum nácviků dovedností pro péči a výchovu dítěte, aj.

Výstižné slovo ředitelky

„Každé dítě si zaslouží být šťastné a žít ve spokojené rodině. Někdy se však děti a jejich rodiny ocitají v krizových situacích, se kterými si sami nedokážou poradit. Považuji za velmi důležité, aby dětem a jejich rodinám zůstala naděje, že jejich problém má řešení, a proto se snažíme v našem centru pomáhat rodinám v duchu těchto pojmů Podpora, Laskavost, Upřímnost, Tolerance, Odbornost…, a to je PLUTO.“

Ředitelka Dětského centra PLUTO
Mgr. Zuzana Klimszová

Potřebujete okamžitou pomoc?
Ozvěte se nám.

+420 607 935 019