+ 420 596 440 250 Kontakt

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu organizace Dětského centra Pluto

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele

Příspěvkové organizace a obchodní společnosti Moravskoslezského kraje | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

Potřebujete okamžitou pomoc?
Ozvěte se nám.

+420 607 935 019