+ 420 596 440 250 Kontakt

Základní informace

Dětské centrum Pluto je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem. Její právní postavení a vztah ke zřizovateli vychází z právních předpisů a ze zřizovací listiny schválené na základě usnesení č. 13/1642 ze dne 12. 9. 2019, ve znění pozdějších dodatků.

Hlavním účelem zřízení organizace Dětské centrum Pluto je účelové poslání spočívající v poskytování sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů v souladu s rozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a dalších souvisejících služeb.

Dětské centrum Pluto zřizuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které poskytuje nepřetržitě ochranu a pomoc dětem ve věku od 0 do 18 let, o celkové kapacitě 12 míst.

Podpora a péče dětem je v zařízení poskytována ve třech samostatných bytových jednotkách rodinného typu.

Potřebujete okamžitou pomoc?
Ozvěte se nám.

+420 607 935 019