+ 420 596 440 250 Kontakt

Služby CENTRA

Služby CENTRA

01 / Podpora péče o dítě

Dítěti zajišťujeme:

 • ubytování a celodenní stravu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • zajištění sociálně terapeutických činností,
 • zajištění zdravotních služeb, psychologické a jiné obdobné péče.

V případě dotazů se na nás obraťte

Sociální pracovník
Iveta Čajková, DiS.

tel./ 734 864 076, 596 440 250
email/ iveta.cajkova@plutocentrum.cz

Sociální pracovník
Bc. Kamila Strýčková

tel./ 603 717 138, 596 440 250
email/ kamila.stryckova@plutocentrum.cz

02 / Zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče je umístěným dětem poskytována jejich registrujícími lékaři, v případě nadměrné dojezdové vzdálenosti místně dostupným lékařem. Odborná vyšetření jsou zajišťována ve specializovaných ambulancích a na místně příslušných odděleních nemocnic, v případě nutnosti je dítě překládáno k hospitalizaci do nemocnice.

Zdravotní péči pro umístěné děti zajišťuje v případě potřeby pro zařízení místně příslušný praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Lenka Hustáková na základě smlouvy o poskytování zdravotní péče se zařízením.

V případě dotazů se na nás obraťte

Koordinátor zdravotní péče:
Ivana Twardziková

tel./ 596 440 250
email/ ivana.twardzikova@plutocentrum.cz

03 / Zajištění psychologické péče

Psychologickou péči dětem zajišťuje psycholog zařízení.

V případě dotazů se na nás obraťte

Psycholog/Rodinný poradce:
mgr et Bc. Nikola Mojová, DiS.

tel./ 596 440 250
email/ nikola.mojova@plutocentrum.cz

04 / SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÁ PODPORA

 • V zařízení poskytujeme krizovou intervenci dětem i jejich rodinám
 • Spolupracujeme s dalšími externími odborníky, kteří poskytují odborné služby pro rodiny s dětmi
 • Zajišťujeme členům rodiny dítěte terapii
 • Zajišťujeme nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči o dítě a výchovu dítěte (např. zajištění sociálně-aktivizačních služeb, asistovaných kontaktů apod.)

V případě dotazů se na nás obraťte

Psycholog/Rodinný poradce:
mgr et Bc. Nikola Mojová, DiS.

tel./ 596 440 250
email/ nikola.mojova@plutocentrum.cz

05 / ODBORNÉ PORADENSTVÍ

 • Poskytujeme rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte odborné sociální poradenství (např. zajištění návazných služeb, bydlení, sociálních dávek apod.)
 • Spolupracujeme s rodinou umístěného dítěte (např. komunikace s úřady a jinými institucemi)
 • Rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte pomáháme při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte (např. komunikace se školou a jiným školskými institucemi, zajištění logopedie, terénních a ambulantních sociálních služeb apod.)

V případě dotazů se na nás obraťte

Sociálník pracovník:
Iveta Čajková, DiS.

tel./ 734 864 076, 596 440 250,
email/ iveta.cajkova@plutocentrum.cz

Sociální pracovník
Bc. Kamila Strýčková

tel./ 603 717 138, 596 440 250
email/ kamila.stryckova@plutocentrum.cz

Potřebujete okamžitou pomoc?
Ozvěte se nám.

+420 607 935 019