+ 420 596 440 250 Kontakt

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Cílem zařízení je poskytnout dítěti v krizové situaci zázemí a bezpečí a spolupracovat s rodinou dítěte a dalšími odborníky, aby se co nejdříve vrátilo zpět do původní biologické rodiny, popřípadě zajistit dítěti jinou formu náhradní péče.

Zařízení poskytuje nepřetržitě ochranu a pomoc:

  • dětem ve věku od 0–18 let
  • dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku, či bez jakékoliv péče
  • dětem u kterých je vážně ohrožen jejich život, příznivý vývoj
  • dětem, které jsou tělesně či duševně týrané, zneužívané
  • dětem které se ocitly v prostředí, kdy jsou vážným způsobem ohrožena jejich základní práva

Ochrana a pomoc se poskytují po přechodnou dobu nepřesahující zpravidla dobu 6 měsíců.

Děti mohou být přijaty do zařízení:

Potřebujete okamžitou pomoc?
Ozvěte se nám.

+420 607 935 019