+ 420 596 440 250 Kontakt

GDPR

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název organizace: Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

IČO: 08389624
Jméno a příjmení správce: Mgr. Zuzana Klimszová, Telefon: 733 155 478

E-mail: zuzana.klimszova@plutocentrum.cz
(dále jen „správce“)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Od 01.01.2024 dochází ke změně osoby pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název společnosti: Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09692142

Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka

E-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

Telefon: +420 734 647 701

Datová schránka: q4hs4wu

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • poskytování sociálně - právní ochrany dětí
 • poskytování sociální služby
 • zajištění interních procesů organizace.

Právní základ zpracování
Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde: informace o zpracování osobních údajů

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

Potřebujete okamžitou pomoc?
Ozvěte se nám.

+420 607 935 019